این من تنها.....

در خلوت خویش...
می اندیشم 
به تک تک خاطراتم...
عاشقانه هائی که سرودم ....
با تو
اشکهائی که سرازیر شد
بی تو
حال من و تنهائی و سکوت...
دستم را نگیر
مرا از خلوتم بیرون نکش
روح عصیان زده ی من
تاب نبرد ندارد...
سربازی ست شکست خورده
به تاراج رفته ، 
اسیر طوفانی که 
حتی برای لحظه ای
آرامش قبلش را

تجربه نکرده.... 


شبنم محتشمی

/ 0 نظر / 13 بازدید