لطفا کمی آغوش ..

هوا که سرد بشود 
دلها یخ میزند
دوستت دارمها در دهان می ماسد
اشکها در سرازیری گونه ها یخ می بندد
و نیست آغوش گرمی که بخزی در آن و دمی فراموش کنی
سرمای روزگار را
قحطیست جان من ..
آغوش گرم را گران می فروشند...

/ 3 نظر / 13 بازدید
زینت

خیلی قشنگ بود بخصوص بند آخر !

پوریا پرانا

هوا که سر بشود معتاد ها آغوش گرم یم خواهند معتاد ها جنس می خواهند بوسه ی داغ لبی که نئشه کند لبی که بمیراند... همه ی سردی ها را

پوریا پرانا

من کلن با روند بستن کامنتدونی مخالفم :( خو می خواستم کامنت بذارم :((