جستجو.....

سالهاست 
در پس این تهی بودنها 
دنبال چیزی میگردم
و 
.


نمی یابمش
نه در قطرات ریز باران..
نه در شعله ی سوزان شمع
نه در دل دل زدنهای گاه و بیگاه
یا زمزمه های عاشقانه
که گاه هست و گاه نیست
در پس این تهی بودنها
چیزی نهان است.
.
.
من!!!!!!!!!!!!!

شبنم

/ 1 نظر / 15 بازدید