یک خاطره..

فراموشی درد بدیست
فراموش شدن بدتر
در دنیایی که پر است از هیاهوی آدمهای رنگارنگ 
اگر فراموش نشوی عجیب است
با این حال ، گاه به خودم امید میدهم
حداقل
تو نام مرا فراموش نخواهی کرد و با آغازهر بهار ، زیر هر نم باران 
با باز شدن شکوفه ها روی شاخه ی درختان ... 
به یاد اولین بوسه

مرا به یاد خواهی آورد
نه؟؟

/ 2 نظر / 16 بازدید
بابک

:)