ناگفته ها........

قاصدکی را که با هم فوت کردیم یادت هست؟؟؟
تمام حرفهای نا گفته ام را
یکجا به گوش او سپردم
دیگر به من نگو حرف بزن
دیگر به نگو بحث را عوض نکن
همه ی ناگفته ها را
یک روز نیمه ابری....
خودش به گوشت میرساند....
منتظر باش...

شبنم

/ 1 نظر / 13 بازدید

خیلی ..