مرا ببخش..

می آیی 
با تبسمی برانحنای لبهایت 
نگاهم میکنی 
با آغوش باز 
مرا به خود میخوانی 
باز پا گذاشته ای درون این
دل ویران شده از نبودنت 
ببخش
اما 
آشفته تر از آنم 
که باورت کنم ....

/ 1 نظر / 10 بازدید
پوریا پرانا

ای پرستو که پیام آور فروردینی بگریز از من از من بگریز باغ پژمرده ی پامال زمستانها چشم در راه بهاری نیست