خلسه...

حس عجیبیست!!!
حس تهی بودن
از عشق، از نفرت..
از خشم و حتی شهوت
گاهی
احساس میکنی
روحت نیز
فرسنگها
از تو فاصله گرفته ...

/ 0 نظر / 14 بازدید