تاوان...

از دنیا چیزی نخواستم 
جز یک آغوش گرم
دو چشم عاشق 
دستانی مهربان 
ویک لیوان چای ولرم
که بنوشم بی دغدغه 
حال دنیا هر روز 
تاوان زیاده خواهی ام را 
از من طلب میکند

اینگونه بود که ما به دنیا بدهکار شدیم .....

/ 2 نظر / 20 بازدید
بابک

بله اینجوریاست هععععی