تقدیر ..

تقدیر من
جائی لابلای خطوط دستهای تو نوشته شده 
مشتت را باز نکن 
بگذار
در انحنای زیبای انگشتانت 
خاطره ای شوم که شاید هرگز 
اتفاق نیفتد...

/ 2 نظر / 17 بازدید
بابک

عالی ، خوشحالم از بروز شدن مجدد وبلاگ [گل]

پوریا پرانا

خاطره ای که هرگز از یادت نرود از دستت از چشمت نیفتد... خاطره ای که می چسبد می چسبد مثل ِ برچسب های صدآفرین کودکی مثل ِ عکس های مهندس به دیوار مثل ِ یک سیگار و چایی در یک بعد از ظهر بارانی...