کمی رویا ...

نوای آرام موسیقی در کافه ای کوچک 
دور از هیاهوی آدمها 
به قهوه ی ته فنجانم خیره شده ام 
کاش آینده بینیه فالگیر
یکبار هم که شده 
مرا در آغوش تو می انداخت 
کاش
صدای موسیقی بلندتر به گوش میرسد 
dance me to the end of love
و....
سنگینیه دستی روی شانه ام 
نجوای آرام مردانه ای
.
بانو افتخار میدهید ؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید