شهریور

شهریور
منتظرش بودم
حال تمام بغض فرو خورده ام را
با روزهای بارانی اش
تقسیم میکنم...
تنهائی ام را میبارم...
بی ترس از طعنه های آفتاب شبنم

/ 0 نظر / 13 بازدید