دریغ...

سرم بکار خودم بود 

روح سرکشم اما 
چونان اسبی
افسار گسیخته 
بدنبال آغوش تو 
تا بلکه برای لحظه ای
رام شود ...
آرام شود ...
اما

دریغ .........

/ 0 نظر / 16 بازدید