ناگهان ..

   تو! 

   همان اتفاق نیفتاده ای هستی 

   که  تنها یک ناگهان 

   از من فاصله داری ..

/ 3 نظر / 83 بازدید
بابک

یک ناگهان فاصله

تو بهترين اتفاق زندگي من خواهي بود حتي اگر هيچوقت نيافتي

هليا

تو بهترين اتفاق زندگي من خواهي بود حتي اگر هيچوقت نيافتي