اجازه هست؟؟؟؟؟؟؟

اجازه هست؟؟؟؟
یه کم با خودم رو راست تر این باشم؟؟؟
میخوام به یقینهای خودم شک کنم
به اشتباهاتم اعتراف کنم...
میخوام یه بار هم که شده
باور کنم که
هیچ کدوم از دلخوشیها موندگار نیستن....
پس نگران از دست دادنشون نباشم...
میخوام ایندفعه
دنبال راه بگردم...
نه همراه
اجازه هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 15 بازدید