یه آرزوی کوچولو..

دلم میخواست لاک پشت باشم 
یه لاک پشت کوچولو 
که هروقت از دست آدما دلم میگرفت 
سرمو میکردم تو لاکم تا چن روز از خونه م نمیومدم بیرون 
یا حتی اگه زیر پاشون منو له میکردن 
نمیفهمیدم کار آدماس
فک میکردم زلزله اومده 
خونه م تو سرم خراب شده .......

/ 1 نظر / 22 بازدید