خداحافظ..

خداحافظی نکردم..

خیلی دردناک بود

با کلی خاطره ی خوب و بد 

اومدم بیرون..

به قول یکی از دوستای خوبم

از کادر خارج شدم 

گودر یه اتفاق بود

که هیچوقت تکرار نمیشه 

هیچوقت ..

/ 3 نظر / 14 بازدید
فرشته

از زرتشت پرسیدند: زندگی خود را بر چند اصل استوار کردی؟ فرمود:بر چهار اصل. 1-دانستم کار مرا دیگری انجام نمی دهد،پس تلاش کردم. 2- داستم خدا مرا می بیند پس حیا کردم 3-دانستم رزق مرا به دیگری نمی دهد پس ارام شدم. 4-دانستم پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم. سلام مهربون. به روزم ومنتظر باران نگاهت که ببارد بر ناگفته هایم .

دلقک

آدم بايد بي خدافظي بره وگرنه نرفته گودر :( گودر یه اتفاق بود که هیچوقت تکرار نمیشه عالي بود خوشالم که آدرستو دارم :)

danial rasouli

خودت خوب و خوشحال باش...