قاب خالی ..

از من تنها 
چشمانی مانده 
در قابی سیاه 
که خیره 
به دیوار روبرو 
همانجا که اولین بار مرا بوسیدی 
مینگرد .......

/ 1 نظر / 14 بازدید
پوریا پرانا

این نوشته از نوشته های خیلیا بهتره اگه بتونم بیام تو چت، می حرفیم کارت دارم