خوشیم ..

چند روزیست که میخندم ....
این یعنی
حال دلم بد نیست ...

/ 1 نظر / 20 بازدید
محمد

تو نیستی اما من برایت چای می ریزم دیروز هم نبودی که برایت بلیط سینما گرفتم دوست داری بخند دوست داری گریه کن و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش مبهوت من و دنیای کوچکم دیگر چه فرقی می کند باشی یا نباشی من با تو زندگی می کنم