حضور ....

باید سکوت کرد 
انتظار کشید 
دور شد 
گوش داد ...
شاید زمزمه ای تو را بسوی خود بخواند 
شاید دلی آشکارا برایت بتپد 
شاید بوسه ای از پشت سر بناگاه غافلگیرت کند 
یا دستی آرام و بیصدا لابلای موهایت بخزد
شاید آغوشی بیتاب در بر گرفتنت باشد
یا چشمی تشنه ی دیدن لبخندت
چیز عجیبی نیست 
مگر جز این است که..
انسان زاده ی علاقه است و
به حضوری دلخوش ؟؟؟؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
بابک

من؟ حاضر