سکوت من ..

وقتی حرفی برای گفتن ندارم ..
وقتی سکوت میکنم 
یعنی 
با بند بند وجودم 
دارم به تو فکر میکنم

/ 2 نظر / 16 بازدید
بابک

[گل]

عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی[گل][قلب] آفرین بر شما ..... خوشم اومد ...... زنده باشید[دست] سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره ، گرفتاره ...