هنوزم...

کمی احساس گناه 
یعنی 
می شود گفت هنوز انسانم ....

/ 2 نظر / 19 بازدید
پوریا پرانا

حس اون لحظه که می فهمی اونقدرام آدم خوبی نیستی

بابک

عالی