حس خوبی نیست ..

حس خوبی نیست
وقتی
یک زن
خالی می شود از احساس ،
از عشق ،
از نیاز،
حس خوبی نیست ...
وقتی
کلام عاشقانه ای حتی تو را به رخوت خواستن نمیرساند
یا بوسه ای
گونه هایت را گلگون نمی کند
حس خوبی نیست
وقتی
تن کرخت خود را به گوشه ای کشیده کز میکنی
وقتی همه ی چشمها را درنده میبینی
و لحظه ای آرزو میکنی
ایکاش زن نبودم
من میدانم
این اصلا حس خوبی نیست .....

/ 2 نظر / 14 بازدید
بابک

:( حس خوبی نیست ولی دیگه هرگز آرزوی زن نبودنت رو نکن، هرگز :( :(