خاطرات ...

امشب 
درد و غم را به کناری گذاشته ام 
میخواهم تنها از تو بنویسم 
جشن بگیرم آمدنت را ..
نفس بکشم بودنت را ..
خوب است 
دلم برای کسی میتپد 
که نیست 
و این
خاطرات بیرحمانه تر از همیشه 
حمله ور شده اند

/ 1 نظر / 21 بازدید