تقدیر...

در مشتش همیشه برای من کمی عشق پنهان کرده بود 
خودش میگقت 
من اما هرگز نخواستم 
آن را برایم باز کند 
تقدیرگاهی
مشت آدمها را 
خالی میکند .....

/ 0 نظر / 18 بازدید