دنیای امروز من

نگران من نباش...عزیز همیشه و هنوز من
از وقتی که رفتی...
نه نگاهی دلم را میلرزاند
نه دوستت دارمی گونه هایم را گلگون میکند...
این روزها 
عاشقی کردن مثل برداشتن پیراهنی از روی بند رخت است
دیگر نه فرهاد کوه کنی هست
نه مجنون بیابانگردی...
به لطف تکنولوژی 
عشاق به جای خیره شدن در چشمان هم 
به صفحه ی مات مانیتور زل میزنند
ساعتها به جای نوازش گرم دستان یکدیگر
دکمه های کیبورد را 
نوازش میکنند...
نه آغوش امنی
نه نوازش عاشقانه ای
از صدای خوش سخن عشق
خبری نیست
که نیست
به راهت ادامه بده
نیازی به کبوتر و قاصدک هم نیست
به لطف جی پی اس 
باز در آغوشت میگیرم...
فعلا کمی خسته ام
میروم بخوابم
شات داون

شبنم

/ 1 نظر / 13 بازدید
عاشق کوهستان

سلام دوست ارجمند [گل] به به ......[دست] اینطوری نمیشه .... امیدوارم فرصت کنم همیشه بیام خدمتتون و کم کم مطالب ارزشمندتون رو بخونم و بیشتر لذت ببرم راستی موضوع شب زنده داری هاتون رو هم نتونستم بخونم .