تولد ..

یازده روز دیگر باز متولد می شوم
درست اولین روز بهار همراه با شکوفه ها
تنها تفاوتش بار تجربه های این سالهاست
که بردوشم سنگینی میکند
سال نو میشود و من
پا به پایش کهنه 
کاش انسان هم مانند فصلها 
هر سال دوباره از نو آغاز میشد 

/ 2 نظر / 14 بازدید
پوریا پرانا

همیشه مانده ام که بهار بهتر است یا زمستان؟ می دانی که نرگس ها در زمستان زاده می شوندگو در بهار می میرند.