گوش کن.........

گاه ..تنها باید گوش فرا داد...
به عبور ملایم باد از لا به لای شاخه ها...
گاه باید حس کرد ..عبور نوازشگر آب را از لابه لای انگشتان....
یا لرزش خفیف درخت را از تلاش بی وقفه ی دارکوب....
گاه باید ...

نظاره کرد...
سکوت کرد
سکوت کرد
سکوت

/ 0 نظر / 14 بازدید