بیهودگی.......

منتظر میمانم 
با آنکه میدانم 
تمام میشوم و تمام نمیشود 
ثانیه های 
تلخ
دلتنگی ........

 

                        

/ 1 نظر / 14 بازدید
R3

تمام می شوم ، روزی که تو بی دریغ، دستانم را در دستانت بگیری