باید عاشق باشی..

باید عاشق باشی تا بفهمی
نگاه سرد یعنی چه
دست سرد یعنی چه
حرف سرد یعنی چه
در مقابل دوستت دارم گفتنت ، سکوت سرد یعنی چه
باید عاشق باشی تا بفهمی گرمای حرف و نگاه و دستت
وقتی به سرمای او برخورد میکند
چگونه
روزگارت
بخار میشود
قطره ای میشود و
هی
/ 5 نظر / 7 بازدید

عالی بود رفیق ... همه تو پلاس منتظرتیم هرچی زودتر برگردی ...

بابک

وقتی که من عاشق میشم دنیا برام رنگ دیگه‌اس

شادی هه

باید عاشق باشی تا بفهمی در مقابل دلم برایت تنگ شده، مرسی شنیدن یعنی چه!