نا نوشته ها ..

 کتابخانه ام را پر کرده ام، از کتابهای نانوشته

 از حرفهائی که نه میتوان گفت ، نه میتوان نوشت

  خدا را چه دیده ای...

 شاید روزی کسی پیدا شودکه سطر سطر ناگفته هایم را

  از نانوشته هایم بخواند ..

/ 3 نظر / 17 بازدید
mohammad

اکبرو ختنه میکنن دکتره میگه باید دامن بپوشی ! اکبر میگه : تف به ذاتت مادر جینده همشو بریدی؟

بابک

[گل]