رهائی

هوا که گرگ و میش می شود

دلم میخواهد از خانه بزنم بیرون از گردنه های باران گیر بسیاری بگذرم

بی کفش

بی چتر

خاک باران خورده ی خیس رازیر قدمهایم حس کنم

راز خواب آلودگی آسمان را کشف کنم

عطر گلهای بهاری را بو بکشم

مست شوم

آواز بخوانم

عشق تنها در لا به لای کلمات ساده ی من است 

میدانم

راه ها مانده تا پاسی از شب

تا دمیدن صبح

تا 

سوسوی ستاره ها.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
فرشته

خداوند خلقت را درهفت روز کامل کرد روزاول زمین را آفرید روز دوم آسمان را روز سوم دریا را روز چهارم رنگها را روز پنجم حیوانات را روز ششم آدم را روز هفتم خدا اندیشید که دیگر چه بیا فریند تا خلقت کامل شود آن وقت تو را آفرید وهمه چیز کامل وزیبا شد. سلام مهربون به روزم منتظر حضورت