پایان قصه ...

 

 
وقتی با پایان یافتن قصه ی ما 
کلاغ باز هم به خانه نمیرسد 
پس چرا قصه را تغییر ندهیم و 
تا رسیدن کلاغ به خانه صبر نکنیم ؟!
میتوانیم حتی همسفرش شویم 
تا همیشه 
قصه ی ما نیز
ناتمام بماند ...........
/ 1 نظر / 21 بازدید