یک بوسه و ..

گاهی

بوسه ای که ناغافل

بر گونه ات 

می نشیند

کافیست 

تا

بار دیگر 

به اولین بار

برگردی....

/ 3 نظر / 13 بازدید
ایما

دوست داشتم زیااااااااااااد :((

پوریا پرانا

و من چقدر گریستم با آن ژانر آنشب که نام مرا می بردید و من چقدر دوستتان دارم