یک بوسه ی...

زندگی میتونه خیس شدن زیر بارون باشه 
میتونه وایسادن جلوی دکه ی روزنامه فروشی و خوندن تیتر روزنامه ها باشه 
میتونه خوردن یه صبحونه ی باحال با یه آدم باحال باشه
میتونه گره خوردن نگاه دوتا رهگذر با نگاه هم باشه
میتونه حلقه شدن انگشتای دو تا دست تو هم باشه 
میتونه پریدن روی نیمکتهای سنگیه پیاده رو باشه
یا 
حتی....
یه بوسه ی فرانسوی وسط خیابون

/ 2 نظر / 12 بازدید
dawod

زندگی میتونه یه نگاه با معنا باشه...یه حس ابدی از یک نگاه...از یه لبخند درون....

عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] به به ........ آفرین ........[دست][دست] دیگه چه خبر ؟[متفکر] امروز خراب دیشبم از بوسه لبریز حرارت و تبم از بوسه روی لبم بدوز لبهایت را امروز که من لبالبم از بوسه ...