زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

ناگهان ..
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢  کلمات کلیدی:

   تو! 

   همان اتفاق نیفتاده ای هستی 

   که  تنها یک ناگهان 

   از من فاصله داری ..