زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

نا نوشته ها ..
ساعت ۳:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱٧  کلمات کلیدی:

 کتابخانه ام را پر کرده ام، از کتابهای نانوشته

 از حرفهائی که نه میتوان گفت ، نه میتوان نوشت

  خدا را چه دیده ای...

 شاید روزی کسی پیدا شودکه سطر سطر ناگفته هایم را

  از نانوشته هایم بخواند ..