زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

لطفا کمی آغوش ..
ساعت ٥:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٩  کلمات کلیدی:

هوا که سرد بشود 
دلها یخ میزند
دوستت دارمها در دهان می ماسد
اشکها در سرازیری گونه ها یخ می بندد
و نیست آغوش گرمی که بخزی در آن و دمی فراموش کنی
سرمای روزگار را
قحطیست جان من ..
آغوش گرم را گران می فروشند...