زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

نزدیکتر نیا...
ساعت ۳:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱  کلمات کلیدی:

دورادور همدیگر را میبینیم 
دوست میشویم 
از همان دور عاشق میشویم 
از همان دور عشق می ورزیم 
محبت میکنیم 
وابسته می شویم
همانجا بمان
نزدیک نیا 
میترسم یکدیگر را نشناسیم ...