زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

به سوی ........
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٠  کلمات کلیدی:
و حال ...تبدیل شده ام
به زنی
خسته 
با آرزوهای بزرگ
نه توان جنگ دارم

نه یاران را دست یاری هست
به پشت سر نگاه میکنم..
تنها نیستم
رد پاهایم
تا ابدیت 
با من است....
پس میروم......

شبنم