زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

بی زحمت...
ساعت ٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱  کلمات کلیدی:

سلام فرشته 
پینوکیو هستم 
از دنیای آدمها بیزار شده ام 
بیزحمت 
دوباره مرا چوبی کن ....
چوب یکبار آتش میگیرد و میسوزد
انسانها 
هر روز یکدیگر را به آتش میکشند 
قول میدهم 
خوب باشم 
دروغ نگویم 
رحم کن 
بیزحمت دوباره مرا چوبی کن