زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

آهای ..خدااااااااااااا
ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٢٠  کلمات کلیدی:
وقت آن رسیده بود که سفری کنم ..
تا خود ..
تا خدا ...
باید با او به سخن بنشینیم..
مگر نه اینکه او خدای من است ؟

مگر نه اینکه ما بنده ی اوئیم؟
مگر نگفته بود بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را ...
.

میخوانمش
میخوانمش 
بی وقفه ...
جوابی نمیآید
یا خواب است ...
یا 
او هم فراموشم کرده..........

شبنم