زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

عزم رفتن که میکنی...
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳  کلمات کلیدی:

وقتی عزم رفتن میکنی
به عقب برنگرد 
پشت سرت را نگاه نکن
برو و 
مطمئن باش

کسی پشت سرت آب نمیریزد