زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

بار گران..
ساعت ٥:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٧  کلمات کلیدی:

سری پر سودا و 
دلی سودا زده 
داشتیم اما
خریدار نداشت 
این روزها 
سوداگران ارزان میخرند 
گران میفروشند 
همین است 
که بار گرانی شدیم 
بر دوش دنیا .