زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

قاب خالی ..
ساعت ٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢٦  کلمات کلیدی:

از من تنها 
چشمانی مانده 
در قابی سیاه 
که خیره 
به دیوار روبرو 
همانجا که اولین بار مرا بوسیدی 
مینگرد .......