زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

» دوباره برگشتم .. :: ۱۳٩٥/٥/۳۱
» بهارانه ... :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۸
» بی مقصد.. :: ۱۳٩٢/٦/۱
» برزخ.. :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» ناگهان .. :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» شاید ، نسیمی .. :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ختم کلام.. :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» درد دارد ... :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» به کجا چنین .. :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» سرابی که نامش دنیاست.. :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» درد مشترک .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» کودکی .. :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» عبور.. :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» نا نوشته ها .. :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» بدون عنوان .. :: ۱۳٩۱/٩/٦
» بی ستاره .. :: ۱۳٩۱/٩/٦
» تقدیر .. :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» لطفا کمی آغوش .. :: ۱۳٩۱/٧/٩
» روز مبادا :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» پایان... :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» یک خاطره.. :: ۱۳٩۱/٦/۱۳
» یک قطره.. :: ۱۳٩۱/٦/٢
» خودت بگو... :: ۱۳٩۱/٦/۱
» صداقت... :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» چه خوب.. :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» هنوزم... :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» وقتی قرار است نباشی.. :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» سراب.. :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» خاطره ی خوب من ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» آآآآآآآآی عشق .. :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» حال این روزهای ما :: ۱۳٩۱/۳/۱
» غریبه :: ۱۳٩۱/۳/۱
» بیچاره دل ... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» نزدیکتر نیا... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» مرا ببخش.. :: ۱۳٩۱/۳/۱
» نفرین ... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» یه آرزوی کوچولو.. :: ۱۳٩۱/۳/۱
» دیوانگی ... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» کمی رویا ... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» تقدیر... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» بی زحمت... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» پایان قصه ... :: ۱۳٩۱/۳/۱
» نگاه.. :: ۱۳٩۱/۳/۱
» خوشیم .. :: ۱۳٩۱/۳/۱
» روزهای بارانی :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» بی قراری ها .... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» همیشگی باش... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» خاطرات ... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» دریغ... :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» یه نکته... :: ۱۳٩۱/٢/٦
» تاوان... :: ۱۳٩۱/٢/٦
» امید.. :: ۱۳٩۱/٢/٤
» یک بوسه ی... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» زندگی شاید... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» عاشقی ... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دنیای دیوانه ... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» یک گوشه ی دنج... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» خیال باطل... :: ۱۳٩۱/٢/٤
» پس از تو.. :: ۱۳٩۱/٢/٤
» بود و نبود :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» خیال :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» سیزده بدر..... :: ۱۳٩۱/۱/۱٢
» برنده :: ۱۳٩۱/۱/٤
» راز سخن... :: ۱۳٩۱/۱/٤
» دل است دیگر.... :: ۱۳٩۱/۱/۳
» عزم رفتن که میکنی... :: ۱۳٩۱/۱/۳
» دوست داشتن یعنی.... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» بار گران.. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» دوباره تو :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» قاب خالی .. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» کتاب داستان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٤
» لطفا کمی جلوتر بیا .... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» دوباره ها ... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» حضور .... :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» سکوت من .. :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» تولد .. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» باید عاشق باشی.. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» سیگار :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» فراموشی... :: ۱۳٩٠/۱٢/٩
» شاید یک معجزه.. :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» بهتر نبود.؟؟.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» چه زود گذشت... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» دو راهی.. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» آرزوهائی شاید کوچک ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» دوباره.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» خدا.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» یک بوسه و .. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» کودک درون :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» خداحافظ.. :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» حس خوبی نیست .. :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» سراب.. :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» راز.. :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» کابوس.. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» قایق کودکیام ..... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» آینه .. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» دنیا :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» امید ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» بعضی آدما .. :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» خلسه... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» بی قرار..... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» هیچ میدانستی؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» غریبه... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» خیالت راحت ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» حرف آخر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» کودکی.. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٧
» خواب.. :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» معجزه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» فاصله.. :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» یلدا.. :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» روزی از همین روزها... :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» زندگی... :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» دل خوش ... :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» مصلوب :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» دغدغه :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ترنم ... :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» من هنوززززز....... :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» این ، من :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» مهربان من.... :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» مـــــــرگ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» میلاد تو !!! :: ۱۳٩٠/۸/٢٦
» درد .. درد است :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» رنگ من .. :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» انتظار .... :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» بعضی آدما..... :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» شاعر ... :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» آغوش تو... :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» رنگ تو ... :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» باران... :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» من و تو .... :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» چرا؟؟ :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» وفا... :: ۱۳٩٠/۸/٤
» عکس ... :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» پائیز....... :: ۱۳٩٠/٧/۱
» بیهودگی....... :: ۱۳٩٠/٧/۱
» یک اشتباه بزرگ..... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» تنهائی :: ۱۳٩٠/٦/۳
» شهریور :: ۱۳٩٠/٦/۱
» درد دل :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» این من تنها..... :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» زمزمه... :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» تب تو... :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» ناگفته ها........ :: ۱۳٩٠/٥/٩
» برای تو...... :: ۱۳٩٠/٥/٢
» پرتگاه... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» عزیز دل....... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» هویت........ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» هشدار...... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» گوش کن......... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» استواری....... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» بدرود...... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» نا امیدی..... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» به سوی ........ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» آهای ..خدااااااااااااا :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» جستجو..... :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» یادش بخیر :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» چرا حالیت نیست؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» حس پنهان :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» اجازه هست؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» هی با توام..... :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» ۱۳٩٠/٤/۱٩ :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» دنیای امروز من :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» به دنبال من :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» رهائی :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» شب زنده داری های من :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩٠/٤/۱٩