زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

برزخ..
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٧  کلمات کلیدی:

  گیج و مبهوت

  جائی بین بودن و نبودنت ایستاده ام

  قدمهایم را میشارم

  فاصله زیاد است بین دوست داشتنت و

  نداشتنت ..

   با اینهمه عادت کرده ام  به حضوری دور و غریب

   به عطرت که شاید نسیم وقت گذر از کوی تو برایم بیاورد ...

    میدانم هنوز جائی کنج خاطرات گذشته ات جا خوش کرده ام ..

     میدانم راحت فراموشم نمیکنی

   درد اینجاست 

   که میدانی دلتنگم و

   دلتنگ ترم میکنی ....


ناگهان ..
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢  کلمات کلیدی:

   تو! 

   همان اتفاق نیفتاده ای هستی 

   که  تنها یک ناگهان 

   از من فاصله داری ..


شاید ، نسیمی ..
ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢٢  کلمات کلیدی:

      یادت هست؟

  تو همیشه با نسیم می آمدی

  او

  دلتنگی هایم را با خود می برد

  تو

  می ماندی ...


ختم کلام..
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٥  کلمات کلیدی:

     حال ِ نداشتنت را 

                               ندارم...