زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

درد دارد ...
ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٩  کلمات کلیدی:

         زندگی زخم دارد!

       زخمی کهنه و جانفرسا

      زخمی عمیق و بی دوا ...

       زندگی درد دارد !

         درد انتظار و نرسیدن 

         درد دیدن و به خود پیچیدن 

         درد سکوت و به گوشه ای خزیدن ..

         زندگی اشک دارد !

         اشک عاشقی و بیقراری

         اشک شکستن از بی وفائی

         اشک فرو خوردن بغض تنهایی 

         زندگی زخم دارد ، درد دارد ، اشک دارد ، بغض دارد ، 

          و تو 

           زخم میخوری ، درد میکشی ، اشک میریزی 

            تحمل میکنی

            تحمل میکنی 

                    تحمل میکنی 

                                      و روزی 

                                         شاید...؟!

              

          

 

         

         

          

     


به کجا چنین ..
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٧  کلمات کلیدی:

   

  حکایتی ست غریب ..


                   شبهائی که هستی و
                                                   ندارمت ..