زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

خودت بگو...
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱  کلمات کلیدی:

چگونه توقع داری اینهمه راهی را که با تو پیمودم ،
تنها برگردم
بی انصاف !


صداقت...
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی:

تا حرف از صداقت شد
صدا
  قطع
  شد ...


چه خوب..
ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی:

هیچکس نمیداند چقدر دوستت دارم 
و چه خوب که
هیچکس نمیداند ....


هنوزم...
ساعت ٥:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی:

کمی احساس گناه 
یعنی 
می شود گفت هنوز انسانم ....