زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

بود و نبود
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٢  کلمات کلیدی:

شک نکن 
که فردا مثل امروز است
با این تفاوت که 
شاید 
آنکه نیست بیاید
یا
آنکه هست برود...


خیال
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٢  کلمات کلیدی:

هزار جور خیال در سر دارم 
اما بدردم نمیخورند
دلم یک خیال راحت میخواهد


سیزده بدر.....
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٢  کلمات کلیدی:

سیزده آمد و من 
تمام سبزه ها را گره زدم 
بخت زمین گره خورد
تازه شدیم مثل هم
هردو مانده در هزاران هزار گره ی کوری که
نمیدانم
چه کسانی برای دفع نحسی از روزگارشان
بر روزگار ما زدند...


برنده
ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٤  کلمات کلیدی:

و من

 همیشه برنده ام 
حتی در

باختن


راز سخن...
ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٤  کلمات کلیدی:

گاهی تمام جملات عاشقانه ی عالم را جمع میکنی ومثل باران بر سرم میریزی 
گاهی 
فقط 
یک جمله 
مرا به میهمانی باران می برد ...


دل است دیگر....
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳  کلمات کلیدی:


دلم میخواهد بروم یه جائی 
دور 
دور 
دور
انقدر که 
وقتی سراغم را نمیگیری 
تقصیر قاصدک بیندازم 
انقدر که ..
.

دل است دیگر ..
ساده باور میکند 
عاشق می شود
ساده 
میشکند .....


عزم رفتن که میکنی...
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳  کلمات کلیدی:

وقتی عزم رفتن میکنی
به عقب برنگرد 
پشت سرت را نگاه نکن
برو و 
مطمئن باش

کسی پشت سرت آب نمیریزد