زیر پوست شب

گوش کن ،کسی رویاهایش را زیر پوست این شبهای سیاه ، به قصه نشسته ..

عکس ...
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٠  کلمات کلیدی:


اتفاق غم انگیزی بود
وقتی در عکس دو نفره مان
خودم را کنار تو ندیدم
قیچی
پایان بخش عشق آتشین تو بود
من نیست شدم


پائیز.......
ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱  کلمات کلیدی:

برگ ریزونای پائیز که میشه ....
یه چیزی ته دلم سنگینی میکنه 
مثل برگائی که به مسلخ باد میرن
خودمو دست زندگی میسپارم
و فقط نظاره میکنم
آرزوهای بر باد رفته رو ....


بیهودگی.......
ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱  کلمات کلیدی:

منتظر میمانم 
با آنکه میدانم 
تمام میشوم و تمام نمیشود 
ثانیه های 
تلخ
دلتنگی ........